Arkadaşına Yolla Yorum Yolla

2005-09-27 - 18:01:00

'Hayvanların özgürleşmesi, insanların da özgürleşmesi anlamını taşır'

[Sesonline] 8 Temmuz 2004'te Birgün gazetesi yazarı ve "Dünya Yalnız Bizim Değil" doğa ve hayvan sayfasının editörü Yalçın Ergündoğan'ın girişimiyle kurulan "Dünya Yalnız Bizim Değil" Platformu, bugün Türkiye'nin en büyük Hayvan Hakları Platformu haline geldi.

İnternet üzerinden yayın yapan (sadece üyelerin girebildiği) bir de iletişim grubu bulunan DYBD Platformu'nun bugün yurdun dörtbir yanından 1000'i aşkın üyesi bulunuyor. ( İletişim grubuna üye olmak için DÜNYA YALNIZ BİZİM DEĞİL adresine bir e-posta göndermek ve grup moderatörünün onayını almak gerek.)
Aynı zamanda Türkiye Hayvan Hakları Platformu(THHP) kurucusu ve Yürütme Kurulu üyesi de olan DYBD Platformu kurucusu ve sözcüsü, gazeteci-yazar Yalçın Ergündoğan'ın DYBD Platformu, Hayvan Hakları ve vejetaryenlik konusunda yaptığı açıklamalar şöyle:

"TÜM CANLILARIN YAŞAM HAKKINI SAVUNUYORUZ"
"Ülkemizin, dörtbir yanına yayılmış 'Hayvanları Koruma Dernekleri', Hayvan Bakım Evleri (barınakları) ve ayni doğrultuda çalışmalar yapan irili ufaklı pek çok kuruluş ve girişim var. Bizler de, bu tür çalışmalara kürsü oluşturmak üzere; "DÜNYA YALNIZ BİZİM DEĞİL (DYBD) Platformu" ve iletişim grubunu oluşturduk. Üzerinde yaşadığımız dünya, yalnızca biz insanlara ait değil elbette. Yaşamı, yaşamayı sevmek, bu bilinç ve anlayışla daha anlamlı. 'Dünya Yalnız Bizim Değil' (DYBD) platformu yaşam sevgisini, doğaya saygı duymayı ve korumayı yaygınlaştırmayı, dünyadaki canlıların yaşam haklarını savunmayı hedefliyor. Platformumuz sadece, sokakta yaşayanlarla sınırlı olmayan, sanayi üretimlerinde hayvanlara yönelik kırım ve yok etmenin durdurulması, hayvanların hergün karşı karşıya kaldıkları eziyetin önüne geçilmesi için bir anlayış ve mücadele geliştirmeye çalışıyor. Mücadelemize omuz veren, Platformumuzun hızla büyüyerek bu noktaya gelmesinde emeği geçen, katkı veren herkese, tüm hayvan hakları savunucularına buradan teşekkür ediyorum... Toplumsal kültürümüzde var olan, bitkileri yaşama alanlarımızın dekoratif renkleri, hayvanları ise; insana tabi varlıklar olarak görme yaklaşımından uzaklaşmak, yaşamın daha eşit ve adil paylaşılabilmesi için, bir duyarlılığın üretilmesine katkıda bulunma çabamız sürecek. Bizler türcülüğü aşan bir noktadan, tüm canlıların yaşam haklarını savunmaya yönelik yaklaşımların içselleştirilmesine çalışıyoruz. Yani, biz aslında baskı ve sömürüye karşı çıkıyoruz!.. ''

"HAK VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNİN PARÇASI"

Ergündoğan; Dünya Yalnız Bizim Değil Platformu'nun yaklaşımları üzerine görüşlerini açıklamayı şöyle sürdürdü: "Pekçok insan ya da kuruluş, "hayvan refahı"na yönelik çabaları "hayvan hakları" mücadelesi olarak görüyor ve öyle sanıyordu. Platform olarak yaptığımız çalışmalar, olaylar karşısındaki tutumumuz, açıklamalarımız ve yayınlarımızla Türkiye'deki hayvan hakları mücadelesini uluslararası hareketlere paralel, hak ve özgürlük mücadelesinin ayrılmaz bir parçası haline getirmeye çalıştık, çalışıyoruz.

Biliyoruz ki; Hayvan haklarını savunan insanlar:
» Hayvanları yiyecek ya da giyim malzemesi, eğlence ya da deney aracı vb. olarak kullanmanın yanlış olduğuna inanır,
» Bütün hayvanların çıkarlarının en iyi şekilde gözetilmesi gerektiğini ve bir hayvanın çıkarlarının gözetilmesi için mutlaka şirin, insanlara yararlı ya da soyu tükenme tehlikesi içinde olmasının ya da herhangi bir insanın onları sevmesinin gerekmediğini savunurlar. (Tıpkı zihinsel gelişimi yetersiz bir insanın, şirin ya da yararlı olmasa, hatta hiç kimse onu sevmese bile belirli haklara sahip olması gerektiği gibi)...
Toplumumuzda, insanlardan farklı olarak, hayvanların herhangi bir hakka sahip olamayacağını savunanlar çokça bulunuyor. Medenî kanunlarda, genellikle hayvanlar insanların malı olarak görülüyor. Birer “nesne” sayılıyorlar. Hayvanların mülk statüsü; sahiplerinin kölelere, kocalarının eşleri kadınlara babalarının malı olarak muamele etmeleri anlayışından hiç de farklı değil. İnsandışı hayvanlara, hukukî statülerini belirlemek amacıyla, mal muamelesi yapmak ahlakî açıdan kabul edilebilir bir yaklaşım değil. Bir hayvanın "mal yerine konmama hakkına" sahip olduğu kabul edilirse, hayvanların deneylerde veya gıda sağlamak ya da eğlendirmek amacıyla kullanılmasını meşrulaştırmak zor, hatta imkânsız hale gelir. Türcülüğe karşı çıkmak, kapitalizm koşullarında bütün ezilenlerin sömürülmesine karşı çıkmayı gerektirir. Aslında, hayvanların özgürleşmesi, insanların da özgürleşmesi anlamını taşır. Canlıya "mal muamelesi" yapmamayı öğrenmek, bunu içselleştirebilmek, beynimizde çözümlemek, herkesi özgürleştirir..."

"HERKESİ VEJETARYEN OLMAYA ÇAĞIRIYORUM"
DYBD Platformu kurucusu Birgün gazetesi yazarı, Yalçın Ergündoğan 4 Ekim "Dünya Hayvan Hakları Günü" vesilesiyle de herkesi vejetaryen olmaya çağırdı.
Ergündoğan vajetaryen beslenme konusunda şunları söyledi: "Vejetaryen beslenme ete dayalı beslenmeye kıyasla insan bedeni için daha uygun. Etobur hayvanların pençeleri var. Bağırsakları daha kısa. Ağızlarındaki "köpek dişleri" daha kıvrımlı. İnsanlarınsa, tırnakları düz ve esnek. En önemlisi de “köpek dişi" dediğimiz dişler, diğer etoburlara, hatta goril ve orangutan gibi 'otobour primatlara' kıyasla çok daha küçük. Düz azı dişlerimiz ve uzun bağırsaklarımız sebze, meyve ve tahıla dayalı beslenmeye çok daha uygun.
4 Ekim "Dünya Hayvan Hakları Günü" vesilesiyle tüm insanları vejetaryen olmaya çağırıyorum. Bence hayvanları yemeyi de kutsal değerler adına "kurban etmeyi" de bırakmalıyız. Alışkanlıklarımızı hele hele yemek kültürümüzü değiştirmek çok zor ama, bir yerden başlamak gerekiyor. Ben denedim oldu. Şimdi vicdanen de ahlaken de daha rahatım... Öte yandan, edindiğimiz bilgilere göre; eti için üretilen hayvanları beslemek için o kadar çok tahıl tüketiliyor ki. Eğer hepimiz vejetaryen olsaydık dünyada açlık olmazdı. Eti için yetiştirilen hayvanlar, verilere göre üretilen mısır ve tahılların yüzde 70’ini tüketiyor. Dünyadaki hayvan sürüleri 8,7 milyar insanın kalori ihtiyacına denk miktarda tahıl tüketiyor... Eee, o zaman?? Gereğini yapalım hep birlikte... "


Yalçın Ergündoğan erişim:
» yalcin.ergundogan@gmail.com
» yergun@birgun.net


* "DÜNYA HAYVAN HAKLARI GÜNÜ"

SESONLINE

» » Sesonline.net 'i Facebook'ta takip etmek için tıklayınız
» » Sesonline.net 'i Twitter'da takip etmek için tıklayınız

Arkadaşına Yolla Yorum Yolla