Arkadaşına Yolla Yorum Yolla

2007-10-04 - 03:25:00

Sevmeyebilirsiniz belki ama, haklarına saygı duymak zorundasınız...

[Sesonline] "İnsan türü"nün varlığı ve geliştirdiği etkinlikler dünyada çok iz bırakıyor. Oysa insan türü her iz bırakışında, dünyaya daha fazla zarar verme konusunda bir adım daha atıyor. [ 4 Ekim "Dünya Hayvan Hakları Günü" üzerine Yalçın Ergündoğan yazdı... ]

Yaşadığımız küresel felâketler de bunların somut örnekleri, kanıtı. Küresel felâketler, ardından ‘küresel yıkımları’ getiriyor. Küresel yıkımlar sonucunda da dünyada yaşam bulan canlı türlerinden önemlice bir bölümü yok oluyor.

Oysa ki, ‘en akıllı’ olduğunu iddia eden, diğer 'canlı türlerine’ çok mesafeli duran ve aslında onları da tanımayan ‘kibirli’ insan türünün yapması gereken en önemli şey dünyadaki (doğadaki) izlerini en aza indirgeyecek şekilde davranmak. Ama, yine insan türünce oluşturulmuş ekonomik siyasal düzenler, insan türünün dünyadaki “ayak izlerini” en aza indirmek şöyle dursun, daha da arttırmaya, tahrip etmeye ve üzerinde hep birlikte yaşanılan küreyi yok etmeye yönelik ‘akıllı girişimleri' sürekli üretiyor.

Bunları bugün neden yazıyorum? Çünkü, 4 Ekim “Dünya Hayvan Hakları Günü”. Yani, tıpkı ırkçılığa, cinsiyet ayrımcılığına, savaşa, nükleere, işkencelere, baskılara, sömürüye, soykırıma karşı çıktığımız gibi, “türcülüğe” de, “bir türün başka bir tür üzerine tahakküm kurmasına” karşı çıktığımızı bir kez daha haykırma günü.
Bu gün şunu da bilmekte, anımsamakta yarar var: Aslında, “insan türü”nün, güzel olmak için, ne diğer türlerin mensuplarının kürklerini, derilerini yüzmeye, ne de onları kendisine sunulmuş ‘gıda’lar olarak görmeye hakkı var. Hayvanların merhamete, acınmaya, korunmaya değil, haklarının tanınmasına ve saygı gösterilmesine ihtiyacı var. Çünkü, hayvanların da hakları var. Ve artık bu durum tescilli.
İnsanlar, onları sevmek zorunda değil tabii. Ama mutlaka, haklarına saygı duymak zorundalar...

"HAYVAN HAKLARI GÜNÜ" NASIL OLUŞTU?

Dünyada kurulu bulunan Hayvanları Koruma dernekleri, 1931 yılında toplanarak 4 Ekim gününü "Dünya Hayvan Hakları Günü" olarak kabul etti. Yıllar sonra, 21-23 Eylül 1977'de Uluslararası Hayvan Hakları Birliği ve ona bağlı ulusal birlikler tarafından Londra'da Hayvan Hakları konusunda düzenlenen bir uluslararası toplantıda, "Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi" kabul edildi. Daha sonra, 15 Ekim 1978 tarihinde de Paris'te UNESCO Evi'nde törenle tüm dünyaya duyurulup ilan edildi.


HAYVAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ:

» 1. Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğarlar ve aynı var olma hakkına sahiptirler.

» 2. Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir. Bir hayvan türü olan insan, öbür hayvanları yok edemez. Bu hakkı çiğneyerek onları sömüremez. Bilgilerini hayvanların hizmetine sunmakla görevlidir. Bütün hayvanların insanca gözetilme, bakılma ve korunma hakları vardır.

» 3. Hiçbir hayvana kötü davranılamaz, acımasız ve zalimce eylem yapılamaz. Bir hayvanın öldürülmesi zorunlu olursa, bu bir anda, acı çektirmeden ve korkutmadan yapılmalıdır.

» 4. Yabani türden olan bütün hayvanlar, kendi özel doğal çevrelerinde karada, havada ve suda yaşama ve üreme hakkına sahiptir. Eğitim amaçlı olsa bile özgürlükten yoksun kılmanın her çeşidi bu hakka aykırıdır.

» 5. Geleneksel olarak insanların çevresinde yaşayan bir türden olan bütün hayvanlar uyumlu bir biçimde türüne özgü yaşam koşulları ve özgürlük içinde yaşama ve üreme hakkına sahiptir.

» 6. İnsanların yanlarına aldıkları bütün hayvanlar doğal ömür uzunluklarına uygun sürece yaşama hakkına sahiptir. Bir hayvanı terk etmek acımasız ve aşağılık bir davranıştır.

» 7. Bütün çalışan hayvanlar iş süresi ve yoğunluğunun sınırlandırılması ve güçlerini artırıcı bir beslenme ve dinlenme hakkına sahiptir.

» 8. Hayvanlara fiziki ya da psikolojik bir acı çektiren deneyler yapmak hayvan haklarına aykırıdır. Tıbbi, bilimsel, ticari ve başkaca biçimlerdeki her türlü deneyler için de durum böyledir.

» 9. Hayvan beslenmek için yetiştirilmişse de bakılmalı, barındırılmalı, taşınmalı, ölümü de acı çektirmeden ve korkutmadan olmalıdır.

» 10. Hayvanlardan insanların eğlencesi olsun diye yararlanılamaz, hayvanların seyrettirilmesi ve hayvanlardan yararlanılan gösteriler hayvan onuruna aykırıdır.

» 11. Zorunluluk olmaksızın bir hayvanın öldürülmesi yaşama karşı suçtur.

» 12. Çok sayıda yabani hayvanın öldürülmesi demek olan her davranış bir soykırım, yani bir suçtur.

» 13. Hayvan ölümüne de saygı göstermek gerekir. Hayvanın öldürüldüğü şiddet sahneleri sinema ve televizyonda yasaklanmalıdır.

» 14. Hayvanları koruma ve savunma kuralları, hükümet düzeyinde temsil olunmalıdır. Hayvan hakları da insan hakları gibi yasayla korunmalıdır.HABER / YORUM: Yalçın Ergündoğan
» * Bugün 'Dünya Hayvan Hakları Günü' (/ Yalçın Ergündoğan

» * Mavi yüzgeçli Orkinos / Yalçın Ergündoğan / 15 Eylül 2007)

» * Durun ve düşünün... / Yalçın Ergündoğan ( 8 Eylül 2007)

» * Bazen duyarlı, bazen gaddar ve zalim: İnsan türü bu, belli olmaz...

» * VIDEO /CLIP

» * Kürk vahşeti- VİDEO - 'PETA TV'

» * FOK KATLİAMI

* * *

» Van'da müzik öğretmeni Ercan Işkıncı'nın gazeteci-yazar Yalçın Ergündoğan'ın yazılarından esinlenerek yaptığı besteyi dinlemek ( Tıkladıktan sonra, yüklenmesi için bekleyiniz ) ya da bilgisayarınıza yüklemek ( kaydetmek )için TIKLAYINIZ : www.sesonline.net/files/Dunya_Yalniz_Bizim_Degil.mp3

* * *

» * 'Açılış Sayfanız' Sesonline.net olsun...


Bağımsız SESONLINE
» » Sesonline.net 'i Facebook'ta takip etmek için tıklayınız
» » Sesonline.net 'i Twitter'da takip etmek için tıklayınız

Arkadaşına Yolla Yorum Yolla