2005-05-29 - 11:02:00

Yeni bir özgürleşme hareketi

Bu köşede zaman zaman, ''Önce İnsan'' yaklaşımının, insan 'türcülüğünü' içeren bir yaklaşım olduğu ve bu kavramın 'hak, özgürlük ve adalet' arayışlarıyla tam örtüşmediğini dile getirdim. Türcülüğü aşan bir noktadan, tüm canlıların yaşam haklarını savunmaya yönelik yaklaşımların içselleştirilmesi gerektiği üzerinde durdum.

Geçtiğimiz gün ''Hayvan Özgürleşmesi'' kitabının yazarı felsefeci Peter Singer, Türkiye Hayvan Hakları Platformu'nun konuğu olarak İstanbul'da bir konferans verdi. Singer, konferansta ve kendisi ile yaptığımız görüşmelerde, ''siyasi solda yer alan bazı kişi ve çevrelerin hayvan özgürleşmesinin bir 'burjuva ideolojisi’ olduğunu ve dolayısı ile radikal hedefleri olan kişilere uygun olmadığı gibi düşünceler ileri sürebiliyorlar'' dedi. Ardından da, ''Ama, sol düşüncenin özü, zayıfları, güçsüzleri ve sömürülenleri önemsemek değil midir? Peki günümüzde hissetme yetisine sahip varlıklar arasında en zayıf, en güçsüz ve en çok sömürülen varlıklar hangileridir?'' diye de sordu. Yanıtı da kendisi verdi: ''Hapsedilen, gıda üretimi ya da tıbbi araştırmalar için yetiştirilen ve sonra da öldürülen insan dışı hayvanlardır...'' Singer, hayvanlara zulmedilmesine karşı çıkanların birer 'yufka yürekli' hayvanseverler olarak gösterilmesine de karşı çıkıyor. İnsanların duygularına seslenerek, onlarda 'şirin hayvanlara karşı' şefkat duyguları uyandırmaya çalışmadığını ifade ediyor ve ''ben aslında baskı ve sömürüye karşı çıkıyorum'' diyor. Zalimler arasına sokulmak istemiyorsak, başka gruplara karşı takındığımız bütün yaklaşımları gözden geçirmemiz gerekiyor. Aynı zamanda, kendi biyolojik türümüzün dışında kalan türlerin üyelerine karşı yaklaşımlarımız ve uygulamalarımızda bir zihinsel geçiş yapmamız da...YORUMSUZ...

Gazetelere yansıdı. FBI alarm vermiş. ABD'ye göre ''en büyük tehlikeyi''(!) çevreciler ve hayvan hakları savunucuları oluşturuyormuş şimdilerde. Bir de ''kırmızı liste'' hazırlanmış. Bu listenin başında ABD merkezli gruplardan Hayvan Kurtuluş Cephesi (Animal Liberation Front /ALF) ve Dünya Kurtuluş Cephesi (Earth Liberation Front / ELF) var. Bu grupların yanısıra çevreciler ve hayvan hakları savunucularından oluşan listeye, İngiltere merkezli Huntingdon'daki ''Hayvan Zalimliğine Son Örgütü (SHAC)'nü de katmışlar. SHAC, Huntingdon'daki Yaşam Bilimleri Laboratuvarı'nda engelli hayvanları iyileştiren ve dünya çapında örgütlendiğini belirten bir kuruluş. Suçlamaları yapan FBI yetkililerinin en çok üzerinde durduğu iki gruptan biri olan SHAC yetkilileri ise, yaptıkları açıklamada, ''dünyanın hiç bir yerinde illegal eylemlere destek vermediklerini'', tek amaçlarının ''hayvanlara yönelik zalimliği durdurmak'' olduğunu belirtmişler... FBI'ın ''El Kaide'' gibi yabancı yapılanmalar dışında çevreci ve hayvan hakları gurupları gibi sivil toplum kuruluşlarını sorumlu tutması ABD Senatosu'nda Çevre ve Sosyal Hizmetler Komitesi'ni de şaşkınlığa uğratmış...

» » Sesonline.net 'i Facebook'ta takip etmek için tıklayınız
» » Sesonline.net 'i Twitter'da takip etmek için tıklayınız

 

Arkadaşına Yolla Yorum Yolla