2007-07-23 - 00:42:00

İzmirliler bir ‘ooh’ çekti...

İzmir’de Kültürpark’ın yani kentin akciğerlerinin, kentin ortasındaki oksijen adasının yok olmaması, bozulmaması ve tabii asla ‘otopark’ olmaması için mücadele sürüyor. “Bir İzmir yazısı” ve “Kültürpark mı, otopark mı?” başlıklı yazılarımla iki haftadır bu konuyu işliyorum köşemde. İzmir Büyükşehir ve Konak Belediyeleri itirazların, hukuki süreçlerinin bitmesini bile beklemedi. Kültürpark’ın altı üstüne getirdi. Her tarafı tahta perdelerle böldü, kapattı. Kurguladıkları ‘otopark’ın temel betonlarını döktü. Tabii bu işler için epey de kamusal kaynağı kullandı. Şimdi ne olacak?

Önce İzmir 1. İdare Mahkemesi yürütmeyi durduran kararı verdi. Belediyelerimizin başındaki karar verici mekanizma bu karara hemen “itiraz” etti. Şimdi de, İzmir Bölge İdare Mahkemesi; "idari işlemin uygulanması halinde giderilmesi güç veya telafisi olanaksız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması" koşullarının her ikisinin birlikte gerçekleştiği ve “yürütmeyi durdurma” kararının dayandığı bilimsel gerekçeleri de uygun bularak “itirazın reddine” oybirliği ile karar verdi. Ardı ardına gelen mahkeme kararları alelacele, Kültürpark’ı ‘otopark’ yapmaya kararlı çevreleri durdurdu. İzmirliler de şöyle bir “ooh” dedi.

İzmirlileri derinden bir “ooh” çekme noktasına ulaştıran, İzmir Büyükşehir ve Konak Belediyelerinin girişimlerine karşı duran mahkemelere başvuranlar arasında başta TMMOB’ye bağlı meslek odaları var. Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Ziraat Mühendisleri Odası İzmir şubeleri,19 Meslek Odası ve çeşitli STK'lar... Her aşamada mahkemeye başvuranlar içinde de, Avukat Noyan Özkan, Avukat Senih Özay, Mimar Nejat Saygıner var.

Bu önemli mücadeleye kronolojik olarak, şöyle bir bakalım istiyorum. Hem bellekleri tazelemek için, hem de yapılan mücadele aşamalarını tüm Türkiye’yle paylaşmak için...

13 Temmuz 2004’de İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi (İBŞB), İmar planı değişikliği kararı alıyor. İzmir 1 No’lu Kurul, değişikliği uygun buluyor (12 Mayıs 2004). Bu kez, Konak Belediye Meclisi Plan değişikliği kararı alıyor (12 Eylül 2005). İBŞB Koruma amaçlı plan değişikliği kararının tarihi 12 Aralık 2005, Konak Belediyesi koruma amaçlı plan değişikliği kararı onay ve dağıtım tarihi ise; 31 Ocak 2006. Yeraltı otopark yapımına imkan veren plan değişikliği askıya çıkıyor (17 Şubat 2006).

Ve, 16 Mart 2006’da da, Meslek Odaları ve yurttaşlar plana itiraz ederek, itiraz sürecini başlatıyor. İtiraza yönelik hukuki süreç başlamasına rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi ‘otopark ihalesi’ni yapıyor. Dikkatinizi çekerim; ihalenin tutarı (TL değil, YTL olarak) 5 milyon 864 bin. Meslek Odaları ve yurttaşlar İzmir İdare Mahkemesi’nde anılan plan değişikliğinin iptali için dava açıyorlar(Haziran 2006). Tüm bu gelişme itiraz ve kent tepkisine rağmen, müteahhit firma alana girip, çalışmaya başlıyor ( 7 Ağustos 2006). Bu tarihte de, milyonlarca insanın belki de önünde resim çektirdiği, anılarını biriktirdiği çift gövdeli “Palmiye ağacı” ‘otopark’a feda edilip, kesiliyor... İnanılır gibi değil ama, öyle... Süreci ayrıntılarıyla vermem sizi sıkıyor mu bilmiyorum ama, bu tarihsel mücadeleyi adım adım sizlerle paylaşmak ve yazılı-basılı hale dönüştürerek tarihe bırakmak istiyorum.

16 Ağustos 2006’da, ‘Koruma Kurulu’ kararı uyarınca inşaat kısa bir süre durduruluyor. 15 Aralık 2006’da İzmir 1.İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulması kararını veriyor. Hemen değil, üçüncü uyarı yazısı üzerine İBŞB Hukuk Müşavirliği, İBŞB Fen İşleri Müdürlüğü’ne ve müteahhit firmaya, ‘’inşaatı durdurun’’ yazısını iletiyor (25 Aralık 2006). Yazı gidiyor ama, inşaat yavaş yavaş da olsa, alttan alta sürüyor. Ancak davacıların 15 Ocak 2007’de gönderdikleri dördüncü uyarı yazısı üzerine inşaat fiilen durduruluyor.Bilmenizde fayda var diye şunu da ekleyeyim. 26 Aralık 2006 gününe kadar yüklenici firmaya 1 milyon 643 bin 468,59 YTL ödeme yapılmış... Devam ediyorum; 21 Mart 2007’de mahkeme ve bilirkişi kurulu tarafından Kültürpark’ta keşif yapılıyor. Mahkeme, bilirkişi kurulunun raporu üzerine yeniden ‘yürütmenin durdurulması’ kararı veriyor (31 Mayıs 2007). Ve son olarak da, 3 temmuz 2007’de, İzmir Bölge İdare Mahkemesi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın, yürütmenin durdurulması kararına karşı yapmış olduğu itirazı oybirliği ile reddediyor.

* * *

İzmir’den çok sayıda okurum, üst üste yazdığım “Kültürpark” ve İzmir yazıları üzerine bana ulaştı.‘Elektronik posta zinciri’ oluşturarak yazılarımı internet üzerinden de tüm Türkiye’de, hatta dünyada dolaştırmışlar. (Teşekkür ediyorum.) Hepsi de bana, bu konuda basının gösterdiği duyarsızlıktan söz etti. Ulusal ve yerel basında konu ile ilgili ne yapılan gösterilerin, oturma eylemlerinin, mücadelelerin, ne de mahkeme süreçlerinin haber olmadığından yakındılar. Bu perdelemede, Büyükşehir’in “çok başarılı” (!) olduğunu vurguladılar.

Avukat Noyan Özkan; “Bunca mücadele ve karardan sonra yer altı otoparkı inşaatı durdu ama şu anda Kültürpark fiilen otopark gibi kullanılıyor. Günde en az 2 bin araç buraya park ediyor, insanları, bitkileri ve hayvanları zehirliyor...” diyor.

Mimar, Nejat Saygıner de; bundan sonra yapılması gerekenler konusunda; “Dökülen temel betonları sökülüp, açılan çukurlara tarım toprağı konulmalı. Doğayı ve Kültürpark’ı seven İzmirliler de kuyruğa girip, o alanlara ulu ağaçlar, rengârenk çiçekler dikmeliler. Bunu yapana dek mücadeleye devam etmeliyiz..” diyor.

Süreç geri dönülemez şekilde tamamlandığında; oluşan kamu zararını kimin ödeyeceğini merak ediyorum doğrusu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde Türkiye’nin aldığı mahkûmiyet kararları ‘tazminatları'nın ödenmesi konusunda nasıl “işkenceyi bizzat yapanlar ödesin” diyorsak, doğayı, kent dokusunu katledenler de oluşan kamu zararını "bizzat ceplerinden ödesinler” diyorum.

Haksız mıyım?..

Yalçın Ergündoğan, 23 Temmuz 2007, Sesonline. net» » Sesonline.net 'i Facebook'ta takip etmek için tıklayınız
» » Sesonline.net 'i Twitter'da takip etmek için tıklayınız

 

Arkadaşına Yolla Yorum Yolla